Biegli sądowi

Listy biegłych są udostępniane stronom postępowania oraz pełnomocnikom procesowym w godzinach pracy sekretariatów.

Regulacje prawne dot. biegłych sądowych
Wykaz biegłych sądowych ustanowionych przy Sądzie Okręgowym w Legnicy

Rejestr zmian dla: Biegli sądowi