II Wydział Karny

II Wydział Karny
Przewodniczący – SSR Zygmunt Otto
Przyjmuje interesantów: w poniedziałki od godz. 12.00 do godz. 14.00
Sekretariat Wydziału

Kierownik sekretariatu
Beata Gaj

ul. Klasztorna 5
59-400 Jawor
pok. 23, I piętro
tel. 76 754-40-23
e-mail: wydzial.karny@jawor.sr.gov.pl
e-mail:  b.gaj@jawor.sr.gov.pl


Wydział Karny Sądu Rejonowego rozpoznaje sprawy z zakresu prawa karnego, m. in.:

- wniesione aktem oskarżenia,
- w przedmiocie wydania wyroku łącznego,
- wnioski prokuratora o umorzenie postępowania wobec stwierdzenia niepoczytalności u podejrzanego,
- wnioski prokuratora o warunkowe umorzenie postępowania karnego,
- o przestępstwa skarbowe, w których wniesiono do sadu akt oskarżenia,
- o zastosowanie i przedłużenie tymczasowego aresztowania w toku śledztwa lub dochodzenia,
- zażalenia na zatrzymanie osoby,
- zażalenia na postanowienie prokuratora w przedmiocie zastosowania innych środków zapobiegawczych,
- o przestępstwa skarbowe w postępowaniu wykonawczym toczącym się przed sądem w szczególności dotyczące:
- udzielenia pomocy sądowej,
- próśb o ułaskawienie,
- wniosków o rozłożenie, umorzenie należności sądowych,
- wniosków o zarządzenie wykonania kar pozbawienia wolności uprzednio zawieszonych oraz kar zastępczych,
- wniosków o odroczenie lub odwołanie wykonania kary pozbawienia wolności.

Sędziowie orzekający:

1. Bobrek Dominik,
2. Kowalczyk Tadeusz,
3. Otto Zygmunt.

Rejestr zmian dla: II Wydział Karny