Sędziowie

1.  Bargiel- Małachowska Dorota, (podział czynności)
2.  Bobrek Dominik, (podział czynności)
3.  Bronkowska – Bulanda Justyna, (podział czynności)
4.  Klejnowska – Mosiołek Urszula od dnia 01 marca 2011 r. została oddelegowana do pełnienia czynności administracyjnych w Ministerstwie Sprawiedliwości.
5.  Kościów – Kowalczyk Katarzyna, (podział czynności)
6.  Kowalczyk Tadeusz, (podział czynności)
7.  Otto Zygmunt, (podział czynności)
8.  Plata Robert, (podział czynności)
9.  Termena – Maciejewska Joanna, (podział czynności)

Referendarz Sądowy Monika Madej, (podział czynności)

Na podstawie przepisów ustawy - prawo o ustroju sądów powszechnych, prezes sądu okręgowego w sądzie okręgowym i w sądach rejonowych, działających w okręgu sądowym, ustala, po zasięgnięciu opinii kolegium właściwego sądu, najpóźniej do końca listopada każdego roku podział czynności sędziów.

Rejestr zmian dla: Sędziowie

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Jaworze
Wytworzył:
Redaktor
Opublikował:
Andrzej Trzeciak
Dokument z dnia:
2017-04-27
Publikacja w dniu:
2017-04-27
Opis zmiany:
aktualizacja