Sędziowie

1.  Bargiel- Małachowska Dorota, (podział czynności)
2.  Bobrek Dominik, (podział czynności)
3.  Klejnowska – Mosiołek Urszula od dnia 01 marca 2011 r. została oddelegowana do pełnienia czynności administracyjnych w Ministerstwie Sprawiedliwości.
4.  Kościów – Kowalczyk Katarzyna, (podział czynności)
5.  Kowalczyk Tadeusz, (podział czynności)
6.  Otto Zygmunt, (podział czynności)
7.  Plata Robert, (podział czynności)
8.  Termena – Maciejewska Joanna, (podział czynności)
9.  Anna Nowicka

Referendarz Sądowy Monika Madej, (podział czynności) od dnia 08 marca 2019r. została oddelegowana do  pełnienia czynności administracyjnych w Ministerstwie Sprawiedliwości

Na podstawie przepisów ustawy - prawo o ustroju sądów powszechnych, prezes sądu okręgowego w sądzie okręgowym i w sądach rejonowych, działających w okręgu sądowym, ustala, po zasięgnięciu opinii kolegium właściwego sądu, najpóźniej do końca listopada każdego roku podział czynności sędziów.

Rejestr zmian dla: Sędziowie

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Jaworze
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2019-03-15
Publikacja w dniu:
2019-03-15
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Jaworze
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2019-03-05
Publikacja w dniu:
2019-03-05
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Jaworze
Wytworzył:
Redaktor
Opublikował:
Andrzej Trzeciak
Dokument z dnia:
2017-04-27
Publikacja w dniu:
2017-04-27
Opis zmiany:
aktualizacja