I Wydział Cywilny

I Wydział Cywilny
Przewodniczący – SSR Robert Plata

Przyjmuje interesantów w środy od godz. 12.00 do godz. 14.00
Sekretariat  Wydziału

Kierownik sekretariatu
Anna Witkowska


ul. Klasztorna 5
59-400  Jawor
pok. 26, I piętro  
tel. 76 754-40-26
e-mail: wydzial.cywilny@jawor.sr.gov.pl
e-mail:   a.witkowska@jawor.sr.gov.pl


W Wydziale Cywilnym Sądu Rejonowego rozpoznawane są m. in. sprawy:

- o prawa majątkowe, których wartość przedmiotu sporu nie przekracza 75.000 zł,
- o zapłatę,
- o naruszenie posiadania,
- o wstąpienie w stosunek najmu,
- o eksmisję,
- o uzgodnienie treści księgi wieczystej z rzeczywistym stanem faktycznym,
- o rozstrzygnięcie co do aktów stanu cywilnego,
- o stwierdzenie nabycia spadku,
- o dział spadku,
- o podział majątku wspólnego,
- o zasiedzenie,
- o zniesienie współwłasności,
- o nadanie klauzuli wykonalności,
- o zwolnienie od kosztów sądowych w postępowaniu egzekucyjnym,
- skarga na czynności komornika,
- w przedmiocie egzekucji z nieruchomości.

Sędziowie orzekający:

1. Bargiel-Małachowska Dorota,
2. Bronkowska-Bulanda Justyna,
3. Plata Robert,
4. Termena-Maciejewska Joanna.

Rejestr zmian dla: I Wydział Cywilny