Właściwość miejscowa

Sąd Rejonowy w Jaworze dla gmin: Paszowice, Męcinka, Mściwojów, Udanin, Wądroże Wielkie.

Rejestr zmian dla: Właściwość miejscowa