Konta bankowe

Konto dochodów budżetowych
(wpisy, opłaty, koszty, grzywna)
61 1010 0055 2183 0050 7600 0000


Konto sum depozytowych
(poręczenia, wadia, kaucje)
19  1130 1017 0021 1001 8590 0004


Konto sum na zlecenie
(zaliczki na biegłych, kuratorów, świadków)
74 1010 1674 0032 5813 9800 0000


Rachunek Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej
49 1130 1033 0018 8161 4320 0001

Rejestr zmian dla: Konta bankowe